Jeg giver dig praktiske, mentale redskaber til at komme videre med. Redskaber, som du selv kan bruge efter terapisessionen.

Jeg er født i 1974, og uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 2007 og er autoriseret af Dansk Psykolognævn. Jeg har et bredt erfaringsgrundlag og en bred viden om, hvordan vi mennesker klarer os bedst, når livet er barskt.

Jeg har arbejdet i et rehabiliteringscenter for flygtninge og torturoverlevere. Jeg har også arbejdet på en rådgivning for selvmordstruede, i socialpsykiatrien og i en lægepraksis.

Under mit psykologistudie har jeg studeret mindfulness blandt andet hos tibetanerne i eksil i Indien og jeg har skrevet mit speciale herom. Siden har jeg specialiseret mig i mindfulnessbaseret terapi.

Jeg er også uddannet i kropspsykoterapi, narrativ terapi og i en praktisk tilgang der kaldes “circling”, som handler om mindfulness i relationer.

Jeg har haft egen praksis i København siden 2013 og jeg har god erfaring med at hjælpe mennesker med lavt selvværd, parforholdsproblemer, stress, depression, angst, afhængighedsproblematikker og traumer.

Jeg har i 2021 udgivet selvhjælpsbogen “Hel dine følelser -med mindfulness og medfølelse”.

 

Seneste nyt fra mig