,Jeg er inspireret af kognitiv terapi, ACT, narrativ terapi, tilknytningsteori og kropsterapi. Jeg skræddersyer behandlingen, så den passer til dig.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en effektiv og veldokumenteret metode til at arbejde med problemer via tankerne. Ved at ændre dine tanker, kan du ændre dine handlinger og dine følelser. Det gælder om at lære at tænke bevidst, at vælge hvilke tanker du vil tro på. Ofte har du nogle tankemønstre, der går igen, når du har et tilbageværende problem. Vanskelige situationer i dit liv, aktiverer og viser dig nogle af de begrænsende eller destruktive tankemønstre du har, som du har brug for at få skiftet ud. Kognitiv terapi er en struktureret og systemisk måde at undersøge, korrigere og gøre op med destruktive tankemønstre på og skabe andre mere hensigtsmæssige tanker. Det betyder dog ikke, at du kan tænke dig ud af smertefulde oplevelser. Følelsesmæssig smerte, har ofte brug for at blive delt og mødt med forståelse og accept.

ACT

I ACT er fokus på at svære tanker, følelser er normale og ikke behøver at være problematiske. Alle mennesker oplever dem i løbet af livet. De bliver først problematiske, når vi forsøger at undgå dem og skubbe dem væk. Ved at skubbe vanskelige oplevelser væk og søge at undgå smertefulde tanker og følelser, forstærker vi dem faktisk. Det gør vi bl.a. fordi vi tror, at vi skal være lykkelige hele tiden, som reklamerne fortæller os hele tiden. Vi tror, at der er noget galt med os, når vi lider. Men det er det, som vi ikke vil konfrontere og mærke, som hjemsøger os. Det er undgåelsesadfærden overfor det vanskelige i sindet, som skaber den langvarige lidelse. Med denne tilgang, arbejdes der i stil med mindfulnessmetoden, på en blid måde, med at konfrontere, undersøge, mærke og rumme de vanskelige indre oplevelser, uden at identificere sig med dem.

Narrativ terapi

Narrativ terapi er at arbejde med de historier, vi fortæller om os selv og vores verden. Her er fokus på, hvordan din oplevelse ikke bare er skabt af dig selv, men er skabt i et socialt meningsfelt. Den måde du lever dit liv på er resultatet af alle de narrativer, der er fortalt om dig og om livet, til dig,  af andre og af dig selv. Ved at blive bevidst om dine selvfortællinger og vælge konstruktive, nuancerede fortællinger, kan du skabe forandringer. Det er ikke så vigtigt hvad “sandheden” er. Den er alligevel ret svær at finde. Det vigtige er hvilke konsekvenser din sandhed har. Virker den? Skaber den livsglæde, muligheder og ligeværd? Hvis ikke, så lad os vælge en anden. Selvfølgelig indenfor nogle rammer, der giver mening.

Tilknytningsteorien

Tilknyntningsteorien bygger på forskning i, hvordan vores personlighed og følelsesmæssige landskab skabes i samspillet med vores forældre i barndommen. Vores tilknytningsrelationer er vores psykiske immunforsvar, og mange af de problemer vi har i voksenlivet skyldes sår i vores tilknytning. De fleste og mest alvorlige traumer er relationelle og stammer fra der, hvor vi ikke er blevet mødt, set og spejlet adækvat. Det er typisk ikke de fejl forældre laver, der skaber relationelle traumer, men manglende evne eller overskud til at reparere fejlene ved at mentalisere, det vil sige sætte sig i barnets sted og udvise empati for barnets følelser og oplevelser. Det sker ofte der, hvor forældre bliver trigget og ikke kan regulere deres egne følelsesmæssige oplevelser. 

I terapien hos mig nærmer vi os og heler relationelle traumer med mindfulness og medfølelse. Det er en langsom og nænsom proces, hvor jeg har fokus på at støtte op om kroppen og nervesystemets evne til at regulere og integrere traumatisk materiale. Jeg arbejder med vejrtrækning og kropsbevidsthed.

Kropsterapi

Jeg har generelt meget fokus på kropsbevidsthed og sansning, som et anker for det at være her i verden. Kroppen er ankeret til at finde tryghed og ro, regulere følelser og integrere vanskelige oplevelser, både fra fortiden og i nutiden. 

Oppe i hovedet farer du tit vild i tanker om fortid og fremtiden, men kroppen kan kun være i nuet. I nuet og i kontakten med kroppen mærker og oplever du alle livets ressourcer med dine sanser. Det er her, du virkelig kan opleve at du er okay og fuld af livskraft. Det er i kontakten med kroppen, at du får tilgang til din energi og din livsglæde.   

Få nyheder fra mig

Jeg har meget på hjertet, følg med her 

Du modtager nu nyt fra mig. Jeg glæder mig til at skrive til dig.