Problemer i parforholdet

Problemer i parforholdet stammer ofte fra en smertefuld dynamik, der handler om grundlæggende menneskelige behov for nærhed og frihed. Nærhed handler om forbindelse, tryghed og mening. Frihed handler om integritet, om retten til at være dig og til at få dine grænser hørt og respekteret.

Dynamikken rummer også et enormt udviklings og helingspotentiale, når vi tør at se ind i det spejl, som vores partner holder op for os, og vi lærer at møde de svære følelser, der bliver aktiveret, med bevidsthed og medfølelse.

De fleste af os har relationelle traumer. Selvom vi har haft en god barndom, med velfærd og kærlighed, har der også været svigt i kontakten, blandt andet fordi vi i vor kultur er dårlige til at være nærværende. Når vi ikke kan være nærværende for os selv og vores eget følelsesliv, er det svært at være nærværende for vores børn og deres følelsesliv.

Når vi som børn ikke har fået den kontakt og følelsesmæssige afstemning, vi havde brug for, coper vi ved at trække os væk, lukke ned og lukke i. Vi lærer at klare os selv. Eller vi lærer, ikke at klare os selv og coper ved ængsteligt at tilpasse os og hige efter kontakt.

Begge coping-strategier beskytter os mod og dækker over en for barnet, fuldstændig ubærlig smerte. De to coping-strategier følger os i vores voksenliv. Vi trækker os eller vi higer efter kontakt.

Når du higer, er det typisk fordi, du er bange for at miste kontakten til den anden og ende i en følelse af ensomhed, forladthed, forkerthed eller uværdighed.

Når du trækker dig, er du bange for at blive invaderet af den andens følelser og behov og du beskytter også dig selv mod at mærke smerten ved at have brug for et andet menneske. Du kan være bange for, at dine grænser ikke bliver respekteret og for at ende i en angstfuld følelse af at miste dig selv. Det kan føles klaustrofobisk. I begge følelsesmæssige poler er der ofte en oplevelse af at være utilstrækkelig i forhold til kærligheden.

Blæksprutten og skildpadden

Disse problemer i parforholdet kaldes også for ”blæksprutten og skildpadden”. Blæksprutten omklamrer. Jo mere den gør det, jo mere trækker skildpadden sig ind i sit skjold. Jo mere desperat bliver blæksprutten og banker måske på skjoldet med sine mange arme. Jo mere bange bliver skildpadden og jo sværere bliver det at komme ud. Det bliver en negativ spiral.

Begge parter kan hele denne smertefulde dynamik ved at lave et indre arbejde. Begge parter kan arbejde på at ”blive større end” og undlade at blive ”kapret af” den stærke automatiske impuls til at bebrejde den anden og kræve adfærdsændringer hos den anden.

Den automatiske reaktion siger: ”Hvis den anden bare var mere kærlig, ville jeg føle mig mindre forladt”. Eller ”Hvis den anden var mindre krævende, ville jeg få mere plads og føle mig i stand til at trække vejret”.

Når du retter skyts mod din partner, skyder du let ”gråspurve med kanoner” og kommer til at rette energien fra helt livs opsparet smerte og vrede over et gammelt svigt, der ikke har noget med din partner at gøre, mod din partner. Din vrede står ikke mål med det, din partner kommer til at gøre i situationen.

Lav en U-vending og vend opmærksomheden indad. Din partner vækker det til live i dig, som har brug for at blive helet med din egenkærlige opmærksomhed. Du har en enestående mulighed for at møde og hele barndommens sår med en voksen, moden bevidsthed. Din egen modne bevidsthed, der har en forståelse og rummelighed, som du ikke havde som barn.

Helingen er en nænsom proces, hvor du langsomt nærmer dig den levende energi i kroppen, som er aktiveret, når din partner trigger dig, med bevidsthed og medfølelse. Ofte kræver det assistance fra en psykolog eller terapeut, der kan hjælpe dig med at holde et kærligt rum for processen.

Begge parter må opdage, at lidt for meget jagt og lidt for meget trækken sig væk har fundet sted og i kan hjælpe hinanden med det. Det gælder ikke så meget om at holde op at trække sig eller holde op med at hige efter kærlighed. Det gælder om åbne hjertet for, at forstå og at favne tidlig smerte med bevidsthed og medfølelse. Både din egen og den andens.

Medfølelse med nedlukning

Når du ønsker din partners forståelse og anerkendelse af dine behov og grænser, så bed først dig selv om at anerkende dine egne behov og grænser. Kan du have medfølelse med det lille barn i dig, der tvivler på, om det er okay, at du har behov og grænser?

Vid med dig selv, at det altid er okay at sætte og håndhæve dine grænser og at du ikke behøver at imødekomme noget hos den anden, som ikke føles rigtigt for dig. Du har ret til din integritet. Du har ret til ikke at miste dig selv i relationer.

Kan du se, at selvom andre måske kræver noget af dig, så er det ikke din opgave at møde det, hvis det ikke føles rigtigt for dig?  (Her er tale om relationen mellem voksne, i relationen barn/voksen, skal den voksne være til rådighed for barnets behov på en anden måde).

Kan du have medfølelse med, hvordan det at lukke ned har været din eneste måde at overleve på? Kan du have medfølelse med, hvor overvældende verden har føltes. Med hvor svært det har føltes at beskytte dig selv og blive set og hørt. Kan du have medfølelse med hvor utilstrækkelig, du har følt dig, hvor alene du har følt dig, hvor kritiseret du er blevet, hvor afmægtig du har følt dig? Kan du have medfølelse med angsten for at miste dig selv?

Kan du se det lille barn for dig, som du var en gang og se hvor desperat og hjælpeløs, du følte dig og hvor afmægtig du stadig føler dig, når du lukker dig inde i dig selv?

Kan du have medfølelse med din partners angst og ensomhed for ikke at blive elsket? Kan du se det smukke i vores menneskelige ønske om at udveksle kærlighed, at give og modtage? Kan du åbne dit hjerte for det smukke og uskyldige barn i os alle, der ønsker kærlig kontakt og forbindelse?

Det er ikke din opgave at få de svære følelser hos din partner til at gå væk. Kan du have medfølelse med din partners smerte, vel vidende at din partners tidlige sår ikke er dit ansvar?

Måske kan du med ovenstående bevidsthed og medfølelse forsigtigt engagere dig i kontakten med din partner igen.

Medfølelse når du længes efter kontakt

Du ønsker din partners kærlige opmærksomhed, forståelse og accept af dine behov. Kan du kærligt acceptere dine egne behov? Kan du se skønheden i dine behov for nærvær, forbundenhed, kærlighed og intimitet? Kan du have medfølelse med den skam eller forkerthedsfølelse, du måske har over dine behov? Kan du have omsorg for din følelse af usikkerhed, afhængighed og hjælpeløshed, der ofte følger i kølvandet på disse behov?

Der er stadig ikke kærlighed nok mellem os mennesker. Bare se på verdens tilstand med krig, overgreb og vold, overforbrug, ensomhed, misbrug,  depression og stress. Når vi ikke bliver elsket nok, har vi ikke ro i os selv, og den indre uro reagerer vi ud på omverden. De relationelle sår omkring ikke at blive elsket nok, som vi er, går i arv fra generation til generation. Vi bliver bedre og bedre til at elske os selv og hinanden, som vi er, men der er noget vej endnu.

Den ubærlige smerte over ikke at være blevet elsket nok, dulmer vi på forskellige måder. En måde er at fokusere på at præstere og opnå ydre resultater. Hvis vi opnår det lækre udseende eller den ydre succes, tror vi, ofte ubevidst, at der er håb om at få den kærlighed, vi længes efter. Vi spiser, ryger, overarbejder og drikker også smerten væk. Vi holder den ubevidst på afstand ved at dømme den og udskamme den. Det gør vi gennem en sejlivet retorik i vores samfund om, at det gælder om at være stærke, selvsikre, overskudsmennesker, der ikke er usikre eller ”needy”.

Måske har du lukket dit hjerte for din egen usikkerhed og for smerten over ikke at have fået kærlighed nok. Måske udskammer du den i dig selv og fortæller dig selv, at du: ”Skal tage dig sammen”, ”ikke skal være svag”, ”skal lære at klare dig selv”, ”bør være mindre bange og afhængig”, ”bør være mere selvsikker”, ”bør være mindre krævende”, ”bør have mindre behov for kærlighed”.

Se om du kan åbne hjertet for barnets uendeligt smukke og uskyldige behov for og parathed til at elske og blive elsket fuldstændigt ubetinget og uden forbehold. Kan du åbne hjertet for det barn, du var en gang, som mødte verden med et åbent hjerte, klar til at elske og blive elsket ubetinget? Kan du se skønheden i barnets parathed til kærlighed?  Kan du have medfølelse med smerten over ikke at blive mødt lige så kærligt af din omverden?

Måske bliver det lettere at se din partners begrænsninger med medfølelse, når du ser dig selv i dette kærlige lys. Kan du have medfølelse med, at din partner har håndteret smerten over mangelfuld kærlighed ved at lukke ned og trække sig?

Helt menneske

Kultiveringen af bevidsthed og medfølelse med dit eget og din partners sår og jeres respektive coping-strategier bringer heling både til jer selv og til problemer i parforholdet.

Din partner viser dig en del af dig, som du har brug for at udvikle mere: Enten selvberoenhed eller parathed til nærhed.

Der findes stor tryghed, kærlighed og frihed, når vi både kan hvile i os selv, og vi har brug for andre. Når vi kan og tør mærke alle følelser i os selv og i vores relationer.

Når din primære coping-strategi er at lukke ned, er din evne til at have brug for andre og blive næret gennem kærlighedsudvekslingen med andre mennesker, blevet forsømt. Når din coping-strategi er at hige efter kontakt, er din evne til at gribe og rumme dig selv forsømt.

Uanset hvilken copingstil du har, kan du øve dig på at møde alle sider af dig selv på en kærlig måde og at turde at engagere dig i kontakt og have behov, som du kan give udtryk for, samtidig med at du rummer dig selv. Min erfaring er, at det er en livslang proces og evig rejse mod mere fredfyldthed, helhed og kærlighed. Hvert skridt er det hele værd.

Lær eventuelt mere om heling af problemer i parforholdet i min bog ”Hel dine følelser- med mindfulness og medfølelse”

Få besked, når der er nyt på bloggen

Loading

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Undgåelsesfælden

Undgåelsesfælden

At forstå undgåelsesfælden har været en gamechanger for mig, både privat og i mit arbejdsliv som psykolog. Når vi mennesker sidder fast i noget...

Få nyheder fra mig

Jeg har meget på hjertet, følg med her 

Du modtager nu nyt fra mig. Jeg glæder mig til at skrive til dig.