I min opvækst mødte jeg ingen voksne, der kunne regulere deres følelser. Der er stadig så mange af os, der har svært ved det. Det er årsagen til mistrivsel. Vores følelsesliv er reaktivt. Had, krig og vold er et resultat af følelsesmæssig umodenhed. Men også i mindre...