kognitiv terapi

I den kognitive terapi er der fokus på dine tanker.

Det er ikke så meget de svære ting, der sker i dit liv, som volder dig problemer, men det vi tænker om dem, de tolkninger og konklusioner vi laver på baggrund af vanskelige situationer.

Det gælder om at lære at tænke bevidst, at vælge hvilke tanker du vil tro på. Ofte har vi nogle tankemønstre, der går igen, når vi har et tilbageværende problem. Eller vanskelige situationer i vores liv, aktiverer og viser os nogle af de begrænsende eller destruktive tankemønstre vi har, som vi har brug for at få skiftet ud. Kognitiv terapi er en struktureret og systemisk måde at undersøge, korrigere og gøre op med destruktive tankemønstre på og skabe andre mere hensigtsmæssige tanker. Det betyder dog ikke, at man kan tænke sig ud af alt ting. Følelsesmæssig smerte, har ofte brug for at blive mødt med forståelse og accept.

 

Få nyheder fra mig

Jeg har meget på hjertet, følg med her 

Du modtager nu nyt fra mig. Jeg glæder mig til at skrive til dig.