ACT

I ACT er fokus på at svære tanker, følelser er normale og ikke behøver at være problematiske. Alle mennesker oplever dem i løbet af livet. De bliver først problematiske, når vi forsøger at undgå dem og skubbe dem væk. Ved at skubbe vanskelige oplevelser væk og søge at undgå smertefulde tanker og følelser, forstærker vi dem faktisk.

Det gør vi bl.a. fordi vi tror, at vi skal være lykkelige hele tiden, som reklamerne fortæller os hele tiden. Vi tror, at der er noget galt med os, når vi lider. Men det er det, som vi ikke vil konfrontere og mærke, som hjemsøger os.

Fra mit arbejde med bl.a. torturoverlevere, er det blevet tydeligt for mig, at det er undgåelsesadfærden overfor det vanskelige i sindet, som skaber den langvarige lidelse. Med denne tilgang, arbejdes der i stil med mindfulnessmetoden, på en blid måde, med at konfrontere, undersøge, mærke og rumme de vanskelige indre oplevelser, uden at identificere sig med dem.

Få nyheder fra mig

Jeg har meget på hjertet, følg med her 

Du modtager nu nyt fra mig. Jeg glæder mig til at skrive til dig.