Psykologhjælp i coronakrisen

Psykologhjælp i coronakrisen. I disse krisetider kan være svært at slappe af og finde ro. Du kan have brug for psykologhjælp til at finde tilbage til dig selv, berolige dit nervesystem og finde tryghed midt i de stærke følelser og bekymringer.

Mindfulness i krisetid

Coronakrisen gør, at vi let bliver fanget i “storyland” oppe i hovedet. Vi bliver opslugt af historier og nyheder om virussen. Vi bliver optaget af vores egne bekymringer, katastrofetanker og angst for fremtiden. Mange oplever tankemylder.

Kriser udløser generelt en oplevelse af kontroltab. Vi går ”op i hovedet”, hvor vi forsøger at forstå, regne ud, planlægge og være på forkant med situationen.

Den indre kritiker går ofte amok, når vi oplever kontroltab. Vi stiller høje krav til os selv og bebrejder lettere os selv for de fejl, vi laver.

Coronakrisen kræver kognitive ressourcer af os, fordi vi meget hurtigt skal omstille os og ændre adfærd. Dagligdagen har forandret sig fuldstændigt. Vi skal på kort tid aflære gamle vaner, hvordan vi hilser, hvem vi ser, hvad vi rører ved.

At være bange på den rette måde

På den ene side er det godt at ængstes, fordi vi så tager situationen alvorligt og ændrer adfærd. På den anden side, kan angsten overtage vores liv, og give os følelsesmæssige problemer.

Mindfulness kan hjælpe dig med at balancere angsten og komme lidt ud af historierne oppe i hovedet.

Der er en verden til forskel på at tænke over livet og opleve livet. Når vi er oppe i hovedet, i ”storyland”, opslugt af tanker, er vi ikke tilstede i livet og i nuet. Vi afskærer os selv fra det levende liv og de ressourcer som findes her og nu. Vi afskærer os selv fra det felt af okayhed som nuet, dybest set er.

Psykologhjælp i coronakrisen er redskaber til at berolige dit nervesystem og finde ro i dit følelsesliv. Mindfulness booster både dit fysiske og psykiske immunforsvar, ved at berolige dit nervesystem, mindske stress og forbinde dig med et ressourcefuldt sted i dig.

Forbind dig til ressourcerne i nuet

Lær at koble af fra alle tankerne ved at forbinde dig med nuet. Det gør du lettest gennem kroppen. Kroppen er din direkte forbindelseslinje til nuet. Oppe i tankerne er vi ofte i fortiden og i fremtiden. Kroppen kan kun være i nuet.

Træk vejret. Dybe vejrtrækninger beroliger nervesystemet. I sær lange udåndinger er godt.

Øvelse

Når du er stresset og er urolig, så tag tre dybe vejrtrækninger.

Tæl til 4 på indåndingen og til 6 på udåndingen.

Find tryghed indeni i

Stærke følelser dukker ofte op i krisetider. Angst, håbløshed, afmagt, fortvivlelse, hjælpeløshed, utilstrækkelighed, ensomhed kan dukke op som perler på en snor.

Det er vigtigt at vide, at du ikke er dine følelser. Selvom du mærker angst eller håbløshed, så har du den følelse. Du er ikke følelsen.

Fordi du føler håbløshed, er det ikke det samme som, at din situation reelt er håbløs.

Virkeligheden og den du er, er meget større end både katastrofetankerne, angsten og håbløsheden. Historierne om corona-virussen er ikke alt du er. Du er den, der kan rumme og betragte historierne, tankerne og følelserne.

Mindfulness kan hjælpe dig tilbage til oplevelsen af tryghed og rummelighed. Følelserne og tankerne kan få lov til at være her, uden at du smelter sammen med dem. Som skyer på himlen. ”Du er himlen, resten er bare vejret”, siger vi indenfor mindfulness.

Accepter dine følelser

Når vi oplever svære følelser, forsøger vi automatisk at få følelserne til at gå væk. Under en krise vil vi typisk bare gerne have det godt igen. Vi vil have at angsten, afmagten og fortvivlelsen skal gå væk. Vi kæmper i mod. Her kommer vi til at forstærke de svære følelser.

Ligesom hvis du sidder fast i kviksand. Så må du ikke kæmpe for at komme op. Så synker du længere ned. Du er nødt til at slappe af, lægge dig om på ryggen og flyde, så kan du langsomt komme ind til kanten igen.

Sådan er det også med svære følelser, hvis du slapper af og tillader dem at være her, vil de falde til ro og du kan føle dig tryg igen.

Find ro med dine tanker og følelser

Hvis jeg beder dig om ikke at tænke på noget bestemt, vil du tænke endnu mere på det. Hvis du for eksempel ikke må tænke på en lyserød elefant, så vil du tænke meget mere på en lyserød elefant, end hvis du aldrig havde fået den opgave.

Sådan er det med alle følelser og tanker, hvis de ikke må være her, binder du din opmærksomhed til dem og gør dem stærkere. Må du ikke vælre bange, bliver du bange for at blive bange, og så har du forstærket problemet. Så det er vigtigt at gå den modsatte vej, og give følelserne lov til at være her.

Mindfulness kan virke abstrakt og svært at forstå, men der findes nogle meget konkrete teknikker til at berolige dit nervesystem og finde ro og tryghed i dit følelsesliv.

Jeg giver konkrete teknikker indenfor mindfulness, til at rumme dine følelser og lære at være sammen med dem.

En mulighed for heling

Under krisen kan der dukke gamle følelser op, som du tidligere har flygtet fra. Når man ikke kan aflede sig selv ved at storme ud til diverse aktiviteter, kan man blive nødt til endelig at se sig selv og sine følelser i øjnene. Det er der et stort helingspotentiale i.

Selvom det er skræmmende og overvældende, er der også et helingspotentiale i kontroltabet. Vi har en tendens til hele tiden at skulle videre til det næste. Vi har en tendens til at tro at græsset er grønnere lige henne om hjørnet. De fleste af os er vant til konstant at skubbe lykken ud i fremtiden. Når først vi har overstået noget eller opnået noget bestemt, så bliver det godt, tror vi.

I kriser som denne, bliver det sværere at skubbe lykken foran os. Vi ved ikke hvad fremtiden bringer. Vi er tvunget til at stoppe op og opdage lykken her og nu. Og den gode nyhed er, at det er der hvor den altid har boet. I her og nu.

Krisen er en god anledning at lære at være mindful og opdage lykken i nærværet i nuet med dig selv og dine nærmeste. Dvæl ved fuglenes fløjten, skyernes dans på himlen og dine børns latter.

Jeg har tilbud på psykologhjælp i coronakrisen. En samtale koster lige nu 600 kr. Det kan både være i klinikken, hvor vi retter os efter myndighedernes anvisninger i forhold til at undgå smitte. Det kan også være over videoplatform eller telefonen.

Kontakt: Tlf.nr. : 21 18 34 36. Mail: mail@camillabruun.dk

Få nyheder fra mig

Jeg har meget på hjertet, følg med her 

Du modtager nu nyt fra mig. Jeg glæder mig til at skrive til dig.